Line Gulbrandsen
Advokat
line@advokatfirmaetwelde.no
988 43 565

Advokat Line Gulbrandsen ble utdannet cand. jur. i 1997. Hun har jobbet som juridisk rådgiver ved byggesakskontoret i Trondheim kommune, før hun ble tilknyttet Advokatfirmaet Welde i Stjørdal i 2003. Siden 2017 har advokat Line Gulbrandsen drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde.

Advokat Line Gulbrandsen har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, og særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Hun arbeider også mye med arv og skifte, barn- og familierett og konkurs, og har siden 2004 vært en av de faste bostyrerne i rettskretsen.

Veronica Lorentzen Drivstuen
Advokat
veronica@advokatfirmaetwelde.no
416 69 572

Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen ble utdannet cand.jur i 2003. Hun har etter dette arbeidet en kort periode i NAV og i 1,5 år i Forbrukerrådet. Sommeren 2005 begynte hun som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Welde. Siden 2017 har hun drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde.

Advokat Veronica L Drivstuen har bred erfaring fra forbrukerjus og har siden 2009 vært medlem av Forbrukerklagenemnda. Hun har også mye erfaring innenfor barn-, familie- og arverett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og konkurs, og har siden 2007 vært en av de faste bostyrerne i rettskretsen.

Tove Røddesnes
Advokat MNA
tove@advokatfirmaetwelde.no
905 72 900
748 40 880

Advokat Tove J Røddesnes ble utdannet cand. jur. i 2004. Hun har jobbet en kort periode i NAV og arbeidstilsynet før hun i flere år arbeidet i påtalemyndigheten. Hun begynte egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde i 2019.

Advokat Tove J Røddesnes har bred erfaring innen strafferett, og hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun er fast bistandsadvokat ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. I tillegg til strafferett, arbeider hun også med saker som gjelder arv og skifte, barn- og familierett og lignende.

Tone Evjen Haave
Advokatfullmektig (MNA)
tone@advokatfirmaetwelde.no
995 27 044
748 40 880

Tone E. Haave er advokatfullmektig, og ble ferdigutdannet jurist i 2021. Hun begynte hos oss høsten 2021. Tone er i tillegg utdannet sykepleier, har en MBA i luftfartsledelse, og har jobbet mange år i Widerøe Flyveselskap. Tone arbeider med saker som gjelder bl.a. arv og skifte, barnerett, og odelsrett.

Hun er i tillegg gårdbruker som driver med kornproduksjon.

Kontakt oss