Line Gulbrandsen
Advokat
line@advokatfirmaetwelde.no
988 43 565

Advokat Line Gulbrandsen ble utdannet cand. jur. i 1997. Hun har jobbet som juridisk rådgiver ved byggesakskontoret i Trondheim kommune, før hun ble tilknyttet Advokatfirmaet Welde i Stjørdal i 2003. Siden 2017 har advokat Line Gulbrandsen drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde.

Advokat Line Gulbrandsen har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, og særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Hun arbeider også mye med arv og skifte, barn- og familierett og konkurs, og har siden 2004 vært en av de faste bostyrerne i rettskretsen.

Veronica Lorentzen Drivstuen
Advokat
veronica@advokatfirmaetwelde.no
416 69 572

Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen ble utdannet cand.jur i 2003. Hun har etter dette arbeidet en kort periode i NAV og i 1,5 år i Forbrukerrådet. Sommeren 2005 begynte hun som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Welde. Siden 2017 har hun drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde.

Advokat Veronica L Drivstuen har bred erfaring fra forbrukerjus og har siden 2009 vært medlem av Forbrukerklagenemnda. Hun har også mye erfaring innenfor barn-, familie- og arverett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og konkurs, og har siden 2007 vært en av de faste bostyrerne i rettskretsen.

Tove Røddesnes
Advokat MNA
tove@advokatfirmaetwelde.no
905 72 900
748 40 880

Advokat Tove J Røddesnes ble utdannet cand. jur. i 2004. Hun har jobbet en kort periode i NAV og arbeidstilsynet før hun i flere år arbeidet i påtalemyndigheten. Hun begynte egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde i 2019.

Advokat Tove J Røddesnes har bred erfaring innen strafferett, og hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun er fast bistandsadvokat ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. I tillegg til strafferett, arbeider hun også med saker som gjelder arv og skifte, barn- og familierett og lignende.

Tore Welde
Advokat
tore@advokatfirmaetwelde.no
926 23 126

Tore Welde ble uteksaminert med juridisk embetseksamen våren 1979.

Han har følgende praksis:

  • juridisk konsulent i Finnmark Landbruksselskap høsten 1979 til høsten 1980
  • dommerfullmektig i Brønnøy tingrett fra høsten 1980 til våren 1982
  • egen advokatpraksis i  Stjørdal fra våren 1982 til årsskiftet 2023/2024
  • ansatt i deltidsstilling som  advokat i adv.fa. Line Gulbrandsen AS fra 010124, skal etter eget ønske fortrinnsvis drive med arveplanlegging, skriving av testamenter, ektepakter, samboerkontrakter, fremtidsfullmakter samt generell rådgivning

For øvrig kan nevnes ;

  • fast forsvarer for tingretten og lagmannsretten i 17 år
  • utstrakt erfaring fra landbruksjusen, særlig odelsretten med egen spesialfagseksamen
  • før øvrig generell advokatpraksis
  • drevet med eiendomsmegling i hele advokatperioden, første 20 år som aktiv megler, deretter som fagansvarlig for til sammen fire meglerforetak inklusive Aktiv Stjørdal AS  fra høsten 2021
  • bistått ved mange generasjonsskifter i landbruket, salg av eiendomsaksjeselskaper samt opsjons- og kjøpekontrakter på utbyggingsarealer
  • styremedlem i Primahus i perioden 2003-2023

Kontakt oss